Het Virtus Clinic manifest

Virtus Clinic staat voor hoogwaardige orthopedische zorg. En wij geloven dat deze zorg enkel gegeven kan worden door experts die zich onze vijf kernwaarden eigen maken. Elke Virtus Clinic expert ondertekende ons manifest — en schaarde zich zo achter de Virtus purpose:

Wij geloven in de authentieke kracht van het zelfhelend vermogen, een talent dat in elk van ons vervat zit. Bij Virtus Clinic zijn we er rotsvast van overtuigd dat, door jou te laten primeren binnen je eigen health journey en dit te combineren met uitmuntende klinische skills en een data driven aanpak, we jou de beste menselijke zorg kunnen aanbieden.

Virtus Clinic is… vooruitstrevend

Noem ons gerust een orthopedic centre of excellence’. Dat doen we zelfook. Wij combineren vakmanschap met deugdzaamheid en connecterenbijzondere klinische skills met een data-driven, technologische aanpak. Virtus Clinic is een keurmerk voor hoogstaande kwaliteit. Als meesters in duurzame revalidatie, streven wij morele uitmuntendheid na. Geen situatie is ons te complex — en hopeloos’ staat niet in ons woordenboek.

Virtus Clinic is… authentiek

Waar sommigen een blessure of de nood aan revalidatie als setback beschouwen, zien wij dit als mogelijkheid om het eigen fysieke potentieel maximaal te benutten. Orthopedie blijft de kern, maar we duiken daarnaast dieper in de mens op zich. De psyche is tenslotte vaak de sleutel tot dé perfecte fysieke therapie.We streven naar authenticiteit over de eigen gezondheid, al wordt deze soms gesmoord door vastgeroeste dominante patronen. Virtus Clinic is thuis in deze wereld — en is een kompaan die samen met jou opkomt voor jouw eigen genezingsproces.

MOVE TO CUR Ex EDI Tx JAMIE 51

Virtus Clinic is… geconnecteerd

Virtus Clinic gelooft in de kracht van de community. Via ons authentieke talent to connect, zijn wij de onmisbare schakel tussen onze mensen en een wereldwijd netwerk van medische experts en instellingen.Geen grens is ons te ver, de wereld is onze speeltuin. Het resultaat? Alles is mogelijk.

Virtus Clinic is… begeesterd

Virtus Clinic wordt gestuwd door een passie voor het lichaam en het menselijk bewegen. We zijn bezield door ons vak en onze mensen zijn het onmisbare epicentrum van onze doelen. Fysieke activiteit is onze belangrijkste tool voor het boosten van het zelfhelend vermogen. We streven naar maximaal herstel en maximale bevordering van de intrinsieke atletische skills. 

Ons commitment is grenzeloos en wordt gesterkt door
wederzijds vertrouwen en een fervent geloof in wat we doen. Onze journey
leggen we samen af. Zij aan zij en stap voor stap.

Virtus Clinic is… volhardend

Virtus Clinic sluit geen compromissen. We zijn kritisch, gefocust en geëngageerd in elk verhaal. Iedereen die langskomt, krijgt the full package: ambitieuze doorzetters die motiveren wanneer nodig — en hun tomeloze energie delen wanneer die even ontbreekt.We zijn gebrand op het behalen van resultaten en spreken al onze kennis, energie en creativiteit aan om de persoon te betrekken in het traject. Ons doel? Ervoor zorgen dat de persoon zich de oefeningen — en de filosofie erachter — eigen maakt.

Nood aan duurzame revalidatie?